Akoestiek

Voor het ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten is een milieuvergunning nodig. Het aanvragen van een dergelijke vergunning en het bewaken van uw belangen is specialistenwerk. Wij kunnen dat uitstekend voor u verzorgen, vanaf het allereerste contact tot en met het beoordelen van de ontwerpvergunning of het adviseren over bezwaar en beroep.

Bedrijven veroorzaken geluid. Geluid dat "buiten het hek" kan komen is van belang in het kader van de milieuvergunning. Met een akoestisch onderzoek kan de hoeveelheid geluid op omliggende woningen of vergunningpunten in kaart worden gebracht. Ook in de horeca speelt het aspect geluid een steeds grotere rol bij het verstrekken van de milieuvergunning. Een akoestisch onderzoek biedt de mogelijkheid om klachten uit de omgeving te voorkomen of om deze te weerleggen.
 
Verder speelt geluid binnen het bedrijf een rol bij de arbeidsomstandigheden. Of het nu gaat om het voorkomen van gehoorschade of om een goed akoestisch klimaat in uw kantoor. Met een akoestisch onderzoek kunnen wij de hoeveelheid geluid op de werkplek in kaart brengen en indien noodzakelijk voorstellen doen voor verbetering.

Naast geluid kan geur of luchtverontreiniging een rol spelen bij het verkrijgen van de gevraagde vergunning. Dit speelt met name voor agrarische bedrijven, maar ook voor de industrie. Ook op die gebieden kunnen we u goed ondersteunen.
 
Verder kunnen trillingen een rol spelen, als voor schade of hinder wordt gevreesd. Ook op dit vlak kunnen wij u goed van dienst zijn met het onderzoeken van de aard en oorzaak van de trillingen en het doen van voorstellen ter voorkoming of verbetering.